Vildsvin jakt resa i Tunisien

FORMALITET

Notera : att resa till Tunisien Passport är obligaturisk för jegarna och ackompanjatörär.

Boende:

jakt resan övernatning är på Golden Yasmin Hammamet 5 tjärnår hotelet ( all inclusive).
mehari hammamet

Jaktens organisation och programmet:

•Varje dag jakt gropper jagar på olika områder , vi har nästan 12,000 hektarar av skogs områder.
•Vi har 15 till 20 drevkarar med en drevkar chef
•vildsvinsjakten börjar klockan 6:00 på morgonen och slutar sirka kl 16:00.
•vi anvendär teräng bilar till exempel Toyotaland cruiser 4X4 för jakt transport.
•3 till 4 drevär före lunch.
•vi ettär lunch på jakt områder som pic nic stiil
•efter lunch drevär vi 2 eller 3 gånger till
•jakt områder är 10 till 120 km avstån från hotelet.
•Tyvärr vi kan adrig garanterar jaktens resultaten.

Utrustning:

Nous vous recommandons :
•Gummistövlar eller jakt skor,regnrockar,värmeklädr sluetet av oktober.
•manfår med bar 50 slug patrånar.

PROGRAMMET

Vildsvinsjakt resan programmet:

första dagen : anländning I Tunis carthage airoport , transportering till hotelet
andra dagen : jakt
tredje dagen : jakt
fjärde dagen: jakt
femte dagen : jakt
sjätte dagen : jakt
sjunde dagen : rese tillbacka till hemlandet

Kom ihåg för att har en fint jakt resan med oss

måste reservera jakt resan tidigare, början av året, så här kan vi bestäma jakt områderna och reservera hotel råmer.
Är obligatorisk att skicka jägaren ,vapen och ackopanjatörens informationer högst 20 dagar före jakten.

Jägarens info:namn, förnamn ,passnummer, address, landet och passens befrielse datum.
Vapen info:
caliber (12,16,10), semiautomat eller vanligt hagel gevär,serie nummer och mark.
Ackompanjatör info: namn ,förnamn, passnummer och befrielse datum.

vildsvinsjakt sesongen är från början av Oktober till slutet av Januari.

• Varje jägare får inportera bara ett vapen
• Kom ihåg att det är förbjudet automatisk gevär,drilling ock kul gever.
• Man får inte har ett semiautomatisk hagel gevär som ladar mera en 3 +1
• Bekasin ,hjort,rådjur och hyena är strängt förbjudet vid vite av rättsliha åt gärder.
• På vildsvinsjakten I Tunisien ni får sjutar vildsvin, schakal och Genet.